Rauma ylitti tietyn rajan

Rauma käynnisti torstaina laajamittaisen hyökkäyksen Poriin. Kova paine kohdistuu tällä hetkellä erityisesti Vähäraumalle, missä käydään nakkikioskitaisteluja. Raatihuoneella ei viimeisimpien tietojen mukaan ole vielä raumalaisia.

Rauman oligarkki Iiro Hakkari ajaa kuntaansa poliittiseen umpikujaan. Hakkari odotti pikaista voittoa ja hyökkäyksen keihäänkärjen tunkeutuvan nopeasti Satakunnan pääkaupungin pääkallopaikalle. Sen sijaan Rauman joukot ovat kohdanneet odotettua kovempaa vastarintaa. Porilaisilla riittää olutta ja puolustustahtoa.

Rauman joukoissa seisoo paljon kokeneita merikarhuja. Silti Rario Pori on kuvannut videoita, joissa sotavangeiksi jääneet jungmannit kertovat tilanteestaan. Heidän mukaansa tarkoitus oli vain harjoitella Porin murretta. Yksi kertoo, että hänet pakotettiin valloitusretkelle uhkaamalla nahkiaisilla ja Jorma Uotisella.

Hakkari odotti Porin rintamalinjojen jakautuvan perinteitä kunnioittaen kahtia demareihin ja kokoomuslaisiin, jotka eivät mahdu samaan hiekalaatikkoon. Tätä erimielisyyttä hyödynsi Rauman liittolainen Eurojako Luvian valtauksen yhteydessä vuonna 2017. Tuolloin Wuojoen kartanolta edenneet tunnuksettomat viherpipertäjät järjestivät oligarkki Hakkarin tilaaman ”Luvian vapautuksen” ja pystyttivät Luvian ja Porin rajalle ns. Nortamo-linjana tunnetun taisteluvarustuksen.

Kävi kuitenkin niin että kun ruttoepidemia alkoi, juottoloitten ovet pantiin Säppiin. Porilaiset ovat päässeet vain salakapakoihin ja väestö on kaksi vuotta kärsinyt ankarasta kapakkatappeluiden puutostilasta. Tämä vuoksi Hakkarin joukot ovatkin kohdanneet kovaa vastarintaa Porin talousalueella.

Myös porilaisten luottamus porisuhdeneuvoja Satu Nuokku-Karhiaiseen on noussut ennätykselliselle tasolle – ennen sellaista ei ollut olemassakaan. Suosio kumpuaa Nuokku-Karhiaisen lupauksesta siirtyä varhaiseläkkeelle. Sitdown-koomikkona uransa aloittanut Nuokku-Karhiainen toimi 2007 Rupusaaren asuntomessumannekiinina, vakinaistettiin sittemmin kunnan oleilupäälliköksi ja on kriisiaikoina kasvanut ihmisenä ja johtajana osoittanut olevansa oikea mies pallilla.

Hakkari odotti Porin valtaamisen olevan läpikävelyjuttu ja ratkaisevansa “meripartioleiriksi” kutsumansa valtauksen nopeasti, sekä ripustavansa Porin kunnanhallituksen nahkurin orsille. Rauman rahtilaivasto on ylivertainen verrattuna Porin sillitroolareihin, mutta valloitusisku strategisesti tärkeään Rupusaareen kilpistyi kun kalasatama olikin jäässä. Pitääkseen yllä toimintakuntoa talven aikana olivat Rupusaaren hinaajat hinanneet Pihlavanlahden täyteen ahtojäälauttoja.

Rauman tappiot lävähtävät yhä useampien syväraumalaisten silmille sosialisessa meediassa kiertävistä kännykkävideoista, joissa Vähäraumalle lähetetyt meripartiolaiset kiskovat Karhu-olutta Tähkäpubissa. Hakkari odotti kotirintaman tuen jatkuvan, koska valloitusretki ei liikaa rasittaisi keskivertoraumalaisten taloutta. Nyt raumalaiset kuitenkin tuntevat valtauksen lompakoissaan – Porissa juopottelevat jungmannit kinuavat alati kotijoukkoja lähettämään lisää liksaa.

Rauma on siis kohtaamassa rökäletappion ja haaveet nimityksestä Satakunnan pääkaupungiksi ovat huuhtoutumassa Raumanmeren syövereihin. Mitä nopeammin sopu saadaan, sen vähemmällä Rauma ja Pori selviäisivät välikohkauksesta. Muu maailma tuskin olkaansa kohauttaa.

Rupusaaren laivaston lippulaiva, pessimistijolla Kuusisto passissa lähellä Luvian rajaa. Taustalla häämöttää Nortamo-linjan rautaesirippu.

 

Pori ei ole evakuoimassa Vähäraumaa

Porin kunnanhallitus kehotti torstai-iltana Vähäraumalla asuvia porilaisia poistumaan kaupunginosasta. Raumanvastaisella rajalla on kirjoilla 42 perusporilaista, mutta heitä voi olla Vähäraumalla enemmänkin. Päätöstä Vähärauman evakuoinnista ei kuitenkaan ole tehty. “–Tällä hetkellä ei ole päätöstä, että olisimme evakuoimassa, mutta tarkkailemme tilannetta tiiviisti päivittäin”, kertoo passipoliisi Jussi Mustavares.

Pori-Seoran mukaan porilaisia kanta-astujia on kaupunginosassa muutamia kymmeniä. Poistumiskehotuksen kansalaisilleen ovat antaneet myös muun muassa Suupohja, Pirkanmaa, Uusimaa ja Lambia. Vähärauman asukasyhdistys kehottaa seuraamaan kunnanhallituksen ja Rario Porin tiedotuskanavia sekä poistumaan kaupunginosasta.

Vähäraumalle on tehty 666 matkustusilmoitusta kantakaupungista. “–Se ei välttämättä kerro todellista lukumäärää paikan päällä olevista porilaisista, sillä kaikki eivät tee matkutusilmoitusta”, Mustavares muistuttaa. Tarkkoja tietoja ei ole siitä, missä päin Vähäraumaa kyseiset matkustusilmoituksen tehneet ovat – ja millä asialla. “–Paljon on ihmisiä, jotka ovat siellä kuutamokeikoilla tai mahdollisesti kuluttamassa aikaa töitten välissä, Mustavares kertoo.

Tähkäpubissa päivystävä rintamakirjeenvaihtaja Birgit Erkko summaa Porin uhka-arvion muuttuneen torstaina nopeasti. Taustalla vaikuttaa raumalaismielisyyden laajeneminen Selkämerellä, jonka Rauman oligarkki Iiro Hakkari on nimennyt Raumanmereksi, ja Rauman etupiirin ulottaminen Porin kunnanrajan tuntumaan. Eurojaon kunta on Rauman veljeskunta. Vuonna 2017 Eurojako fuusioi Luvian itseensä. Lisäksi Rario Pori varoitti torstaina, että raumalaisten rynnäkkö saattaisi tapahtua jo päivien sisällä.

“–Nämä tekijät yhdessä saivat ilmeisesti myös Porin kunnanhallituksen muuttamaan arviotaan”, Mustavares arvioi. Porin kunnanjohtajan ja Rauman oligarkin on määrä neuvotella huutamalla kunnanrajalla ensi torstaina.

Rauman oligarkki ja Porin kunnanjohtaja keskustelemassa säästä puolueettomalla maalla.

NVO suunnittelee atomijätteille maaperäsijoitusta

Neuvoston Voima Oy:n uraanivoimaloiden radioaktiivisten jätteiden loppusijoitukseen suunnitellaan uutta maaperään rakennettavaa ratkaisua. Maan pinnalle läjitettäisiin ja peitettäisiin vesitiiviisti voimalaprosesseista kertyvät miedommat radioaktiiviset jätteet, joiden syöpäaktiivinen vaikutusaika lasketaan vain tuhansissa vuosissa. Maaperäloppusijoitus olisi lajissaan ensimmäinen maailmassa. Muissa uraanisähköä käyttävissä valtioissa plutonium on lakaistu maton alle. Näin on menetelty muun muassa Pohjois-Koreassa, Lambiassa, Yhdysvalloissa ja Ruotsissa.

-Olmiluodon atomimössölle on hahmoteltu paikkaa Y-Terin Sannoilta, ympäristölaatupäällikkö Erki Nurkalauda NVO:sta sanoo. -Santaan on helppo kaivaa, ja poissa silmistä, poissa Mielestä.

NVO on miettinyt myös muita sijoitusvaihtoehtoja. Ylp. Nurkalaudan mukaan tällaisiin lukeutuu Rupusaaren edustan Merikaatopaikka. NVO:n ympäristöinsinöörien mukaan radioaktiivinen säteily kilpistyy jo metrin syvyiseen veteen. –Raumanmeressä on määrättömästi yli metrin syvyistä merenpohjaa, iloitsee Nurkalauda. Kolmantena vaihtoehtona hän väläyttää Pohjois-Satakunnan turvesoita. – Turve on fossiilinen luonnonvara, jonka hajoaminen on pysähtynyt. Turpeeseen upottamalla myös radioaktiivisen jöjjön hajoaminen keskeytyy. Ydinjätekaatopaikasta järjestetään ympäristövakuutusten arviointi (yva). -Meni hiekkaan tai saveen, kaikki vaihtoehdot ovat voittaa-voittaa-tilanteita, koska näin näitä taantumuksen talousalueita saadaan kehitettyä tuottavaan toimintaan.

Y-Terissä hanke on jo kerinnyt herättää muutosvastarinnan. –Ei täällä saa panna maata halvalla, sanoo Y-Terin Sanna (joka olisi halunnut pysyä nimettomänä, mutta tiedotusvälineiden läpinäkyvyyttä kunnioittaen Suon Tietotoimiston Uutiset kokee velvollisuudekseen julkaista valittajan nimen julkisesti kaiken kansan nähden).

NVO tarvitsee uuden ydinjätekaatopaikan, koska Olmiluodossa sijaitsevan kaatopaikan varauslista on jo täynnä. Lisäksi Ikuisen Hyvinvoinnin Rahastoon (IHRA) talletetut jätehuoltovakuudet on jo moneen kertaan käytetty ns. Iisakinkirkon (OL3) rakennustyömaalla. Voimayhtiö laittoi lupahakemuksen vireille juuri ennen joululomia ja kuskaaminen alkaa uudenvuodenyönä. -Tuolloin rekkarallista taivaalle sinkoavat betasoihdut juhlistaisivat äsäkällä tavolla uutta aikakautta ydinjätekätkennässä, säteilee Nurkalauda. Ensimmäinen täyttökausi maaperäloppusijoitukseen on kaavailtu vuosille 2021–2345.

Kokonaan kätkettäviä jätteitä ovat esimerkiksi huoltomiesten ruumiit sekä Olmiluodon atomipuistosta irtoavat multit ja putterit. Ruumiit on nyt varastoitu parakkeihin paikallisen huoltoaseman takapihalla. Jätteet paalataan vedenpitäviksi klönteiksi. Suunnitelmana on, että kaivetaan monttu, nakataan ongelma sinne sekä peitetään turpeella ja rahkalla/rahalla, edbentoniitilla, Eurojaon kunnanhallituksen vaalilupauksilla ja raskasmetalleilla.

Korkeaoktaanisen plutoniumin väliaikaisvarastona on Olmiluodossa käytössä niinsanottu KOP-liiteri. Sinne varastoidut jätteet pakataan merikonteissa loppusijoitettavaksi Raumanmereen. Ydinpolttoainejöötit upotetaan 42 metrin syvyyteen.

Neuvoston Voima Oy toimitti torstaina Talouskasvuministeriöön (TAM) ympäristövakuutusten arvailuohjelman. TAM pyytää kuittauksia viranomaisilta ja järjestää kuulemisen kansalaisille ja yhteisöille. Kuulemisaika päättyi eilen. Yva toteutetaan verkossa Lausuntoautomaatti.fi-palvelussa.

Mielipiteitä voi toimittaa myös Talouskasvuministeriön kirjaamoon sähköpostilla tai kirjeitse. Annetuissa lausunnoissa ja mielipiteissä pyydetään viittamaan asian diaarinumeroon, vedottavaan lakipykälään sekä pöytäkirjanumeroon. Valittajien mielipiteet julkaistaan Eurojaon kunnan verkkosivuilla.

Ministeriö järjestää yva-ohjelmasta myös julkisen kahvittelutilaisuuden. Kuulemisissa esitellyillä lausunnoilla pyyhitään kahvipöytä. Yva-ohjelmavaiheen jälkeen koirat haukkuvat ja Karawane kulkee.

NVO:n insinöörit luotaamassa Raumanmeren syvyyksiä.

Raumalainen vieraili pihapiirissä

Raumalaiset tekevät tuttavuutta porilaisten ja asutuksen kanssa yhä avoimemmin. Wilmeri Gröngrön oli kotipihassaan Vähäraumalla silmäkkäin raumalaisen kanssa torstaina iltapäivällä. –Etäisyyttä oli vain muutama metri. Ajattelin, että tuleekohan tästä käsirysy. Tartuin sitten portailla harjaan ja sillä hätistelin. En kyllä ehtinyt miettiä, tuleeko päälle vai ei. Raumalainen kääntyi takaisin ja meni metsään, Gröngrön kertaa tapahtumia.

Gröngrön ei epäröi havaintoaan – raumalainen se oli. Hän sanoo, ettei havainto ole heidän pihassaan ensikertainen ja raumalaisia hän on nähnyt aiemminkin, vuosia sitten Jatsikadulla. –Erään kerran kun olin nakkikioskilla, raumalainen tuli vastaan ja sen suupielestä roikkui ilmiselviä jaarituksia, Gröngrön kertoo.

Kymmenkunta vuotta sitten Gröngröneillä oli pihapiirissään aitaus, jossa oli kaksi vompattia. Yhtenä kesäyönä he havahtuivat hirveään älämölöön tontilla. Vompattiaitausta kierteli kaksi raumalaista. –Onneksi aitaan oli ripustettu valkosipulia ja ristinmerkkejä, ja raumalaiset luikkivat tiehensä, Wilmeri Gröngrön sanoo.

Uusin raumalaisvierailu Gröngrönien tontilla kävi torstaina. Wilmeri kertoo menneensä ulos pihalle koiransa Ruupon kanssa. Ruupo kyyhötti talousrakennuksen vierustalla penkin alla, kun raumalainen käveli pihatietä. Wilmeri Gröngrön arvelee, että koira saattoi houkutella raumalaisen poikkeamaan pihaan. –Ihmettelin ensin kuka tulee pihaan, mutta tarkemmin katsoen raumalainen se olikin. Kapteeninlakki ja kaikki. Raumalaiset syövät koiria, ja tämäkin katseli Ruupoa kiilusilmin. Kerran etelänmatkalla näin kun Vanhan Rauman basaarissa myytiin ”hot dogeja” kämäisessä katukeittiössä, hän kuvailee. Wilmeri Gröngrön tarttui varrelliseen harjaan, huiteli ja noitui raumalaisen suuntaan joitakin kertoja. Raumalainen luikki takaisin metsään.

Raumalaisen vierailu kotipihassa ei Gröngrönien mukaan ollut lainkaan mukavaa, vaikka vahingoilta tällä kertaa rimaa hipoen vältyttiin. Raumalaisen tulo näin lähelle ja asutuksen keskelle luo pelon ilmapiiriä. –Nyt ei voi koiraa ulkoiluttaa ilman valvontaa päivälläkään, Wilmeri Gröngrön surkuttelee.

Aseita talossa ei ole, mutta nyt Gröngrön pohtii ostavansa pesäpallomailan. Päättäjien olisi syytä havahtua raumalaisten lisääntymiseen, koska nämä näyttävät levittäytyvän pohjoiseen. Niiden pitäisi olla syvän etelän asukkeja. –En ole siantuntija, mutta ovatkohan raumalaiset tottuneet porilaisiin? Ja onkohan niin, että ne pyrkivät hakemaan helppoa seuraa porilaisista tanssiravintoloista? hän kysyy vaan.

Vähärauman raumalaishavainto vahvistaa raumalaisyhdyshenkilö Pär Saukon mukaan kuvaa alueen tilanteesta. Hän arvelee, että Porin alueella voi liikkua satakunta raumalaista. Saukko kertoo viime torstaina tehdyssä laskentaoperaatiossa saadun Eurojaosta kymmenen havaintoa, Säkylästä kolme ja Loimaalta kaksi. Hän korostaa voimakkaasti laskentahavaintojen olevan alustavia, ja lisää, että havainnot jäljistä ja muista merkeistä voivat olla hatusta vedätettyjä, sillä niissä on himputisti klappia.

Pär Saukko toivoo, että kaikista havainnoista ilmoitettaisiin raumalaisyhdyshenkilöille. Asutuksen lähelle ja etenkin pihapiireihin tulevista raumalaisista tulisi tehdä välitön ilmoitus varuskunnalle.

Raumalaisyhdyshenkilö Saukko ja kuvankaunis kenttäavustaja kaikuluotaamassa Porin Satamassa mahdollisten raumalaissukellusveneiden varalta.

Poliisi paljasti ompelukerhon Porin keskustasta

Porissa on paljastunut Kunnallismafian määräystä vastaan kapinoinut ompelukerho. Kunnan johto määräsi kaikkien raumalaisuuteen kallellaan olevien kerhojen ovet Säppiin, kun tilanne Rauman vastaisella rajalla kuumeni maaliskuussa. Huhujen mukaan porilaisissa  ompelukerhoissa on nyplätty pitsiä. Ompelukerhojen valvonnasta vastaava passipoliisi Jussi Mustavares kertoo, että Salaisen Poliisin (SAPO) salamapartio rynnäköi Porin keskustassa sijaitsevaan kerhotilaan torstaina.

Poliisi ei vahvista kerhon nimeä, mutta se on Suon Tietotoimiston heltymättömien tähtitoimittajien useista lähteistä kuppaamien tietojen mukaan Antsankadun laitapuolella sijaitseva Book Club. Toimitus julkaisee kerhon nimen, koska se on mielestämme kansalaisrohkea teko.

Partion mennessä sisälle siellä oli kourallinen pitsinnyplääjiä, passipoliisi Mustavares sanoo, noin 42. Ompelukerhon toiminnasta on aloitettu kulissioikeudenkäynti. –Kerhot toimivat usein maan alla. Riski kiinni jäämiseen on pieni, joten me SAPOssa olemme himputin riemastuneita. Kovin mahdollinen seuraus ravintolalle voi tulla Kunnallismafialta, jolle raportoimme löydöksistä, Mustavares sanoo. Kunnanhallitus päättää kerhojen toimiluvista ja se voi myös määrätä ei-toivottujen kerhojen johtokunnat julkisesti kivitettäviksi Tapahtuma-Aukiolla.

Ompelukerhon paljastuminen nostaa myös poliisin valmiusastetta kerhojen valvonnassa. –Voin luvata, että tätä asiaa valvotaan nyt tiiviisti. Jäämme kytikseen josko Book Clubissa tavaillaan Nortamon lastuja tai jukeboksiin ilmestyy Jungmanneja, passipoliisi Mustavares hykertelee innoissaan kuin lentävä silli.

Mustaan pitsiin sonnustautuneita raumalaisia Kirjurinluodon sorsalammessa kuuntelemassa Porin Jatseilla 1966 pääesiintyjänä soittanutta ja laulanutta Luuvartim Boikia. Kuvan kuva ei liity uutiseen.

Raumalaislaumoja hajotettu Porissa pääsiäisenä

Jopa kymmenen raumalaisen lauma kokoontui Porin rajalle pääsiäisviikonloppuna, kertoo passipoliisi Jussi Mustavares Salaisesta Poliiista (SAPO). Poliisin mukaan ryhmässä oli alle mopoikäisiä nuorraumalaisia, mutta myös mopoautoilla liikkeellä olleita täysikäisiä. Joukossa syntyi poliisin mukaan esimerkiksi meluamista ja syljeskelyä. Raumalaislaumaa hajotettiin kiirastorstaina ja pikäripantaina, ja kolmantena päivänä poliisien kädet nousivat ylös. SAPOn mukaan porilaisten on nyt syytä välttää kunnanrajaa.

Toistaiseksi kokoontumisiin on puututtu tiedotteen mukaan maanittelulla, uhkailulla ja varoituslaukauksilla. Seuraavana keinovalikoimassa ovat poliisin mukaan karkea kielenkäyttö ja kannanhoidolliset toimenpiteet. Raumangiälen mussutusta on nyt kuunneltu riittävästi, tiedotteessa todetaan.

Myös Rupusaaressa ovat kodinturvajoukot joutuneet puuttumaan raumalaisten maihinnousuun. Rantaparlamentin mukaan raumalaisia pelmuhti venekunnittain Kalaravintolan pihalle. Pahimmillaan koolla oli ainakin kolme veneellistä raumalaisilta haiskahtaneita ruorijuoppoja. Rupusaaressa on jouduttu puuttumaan Rauman Merijääkäreiden (RMJ) valtausyrityksiin aiemminkin, vuonna 1935 kyläläiset rakensivat silakkaneuvos Uno D. Gyldenin suosiollisella tuella rannikkopatterin. Patteri lakkautettiin kun Olmiluodon atomiahjo vuonna 1978 otti päävastuun Raumanmeren lämmittämisestä.

Riistakeskus (RIKE) seuraa raumalaisten kannankasvua liipasinsormi herkkänä, ja on ohjeistanut kodinturvajoukkoja hajottamaan yli kahden raumalaisen laumat. Tarpeetonta pitsinnypläämistä yleisillä paikoilla suositellaan välttämään.

SAPOn verkkosivuilla kerrotaan, että esimerkiksi parinkymmenen raumalaisen satunnainen kohtaaminen ei tee kokoontumisesta kunnallista hätätilaa. Tällaiseen kokoontumiseen ei sovelleta kokoomuslakia ja niiltä osin poliisin pamputusvaltuuksia. Kunnanhallitus on kuitenkin antanut suosituksen, jossa pyydetään välttämättään tarpeetonta oleilua Vähäraumalla, ja poliisi voi ladella raumalaisille madonluvut. Raumalaisten leviämisen estämiseksi on syytä välttää lähikontakteja ja pitää etäisyyttä raumalaisiin, kunnanhallituksen ohjeissa muistutetaan.

Raumalaisia merikapteeneja lähestymässä mopoveneellä Rantaparlamenttia uhkaavasti.

Raumalainen runteli koiran Vähäraumalla

Sanotaan, että raumalainen väistää ihmistä, mutta ei tämä ainakaan väistänyt koiraa, Wilmeri Gröngrön sanoo. Raumalaiset eivät hetkauttaneet Gröngrönejä aikaisemmin pätkääkään, mutta viime torstaina ne iskivät perheen arkitodellisuuteen kuin rosti kirkkaalta taivaalta. Perheen koira Ruupo kohtasi raumalaisen Porin Vähäraumalla.

Torstaina aamulla raumalaisen runtelemaksi joutuneen Ruupon askel on hutera, mutta urhoollisesti se laahustaa silti ovelle nylkyttämään toimittajaa. Sitten voimat loppuvat ja se hajoaa täysillä. –Ruupo on laastaroinnin jäljiltä aika nuutunut, mutta huomenna sen pitäisi olla jo pirteämpi, sanoo Ruupon emäntä Kaarina Gröngrön. –Yleensä se on innoissaan ja haukkuu meille tulevat vieraat, Wilmeri jatkaa.

Ruupon päälaella on karvoista ajeltu alue, jonka keskellä on veren tahrima laastari. Muita ulkoisia vammoja jägermeister-rotuisessa koirassa ei ole. Ruupo joutui raumalaisen hyökkäämäksi torstaina illalla puoli kahdeksan aikoihin. Kaarina uskoo, että raumalainen oli saalistamassa koiria. – Raumalaiset syövät koiria. Kerran etelänmatkalla näin kun Rauman basaarissa myytiin ”hot dogeja” katukeittiössä. Näky oli järinmöyremä, virkkaa Kaarina nahkiaiskerppu suupielestä valuen. Ruupon vammat huomattiin vasta tuntien kuluttua niiden syntymisestä, sillä omistajat olivat Tähkäpubissa. Haava päässä huomattiin, kun Gröngrönit alkoivat selvitä. -Ensimmäisenä raumalainen syö koirasta aivot, koska se uskoo siten saavansa itselleen koiran nylkkyvoimat, valistaa Wilmeri Gröngrön.

Eläinlääkärille Ruupo vietiin hieman ennen puoltapäivää ja haava oli jo silloin parantunut. –Hyvä, että haava huomattiin, sillä siihen olisi voinut tulla rutto, Wilmeri sanoo. Ruupo kotiutettiin eläinlääkäriltä noin kello 12.34. Kaarina otti raumalaisen kohtaamisen todennäköisesti raskaammin kuin Ruupo. –Olihan se tosi pelottavaa. Kun tilanne paljastui, minä lyyhistyin ja sain paninikohtauksen. Jägermeister on vahtikoirarotu ja Ruupo yritti suojella meitä. Raumalainen oli lähimmillään arviolta kuuden metrin päässä Gröngrönien ulko-ovelta, ja se oli tullut pihaan vaikka Gröngönit ovat ripustaneet tontin aitoihin valkosipulia, ristinmerkkejä ja pärekoreja. –Sanotaan, että raumalainen väistää ihmistä, mutta ei tämä ainakaan väistänyt koiraa, Wilmeri sanoo uudelleen. -Pitääkö jonkun menettää henkensä, ennen kuin raumalaisten kaatolupia myönnetään, Kaarina sanoo poru kurkussa ja kaksi parhaassa.

Raumalaisia luonnollisessa ympäristössään Rauman Ganalissa.

Oleilumessuille kirkon siunaus

Rupusaaren oleilumessut onnistuivat tällä kertaa paremmin kuin koskaan. -Messujen lopputulema on 13 mrd ekua voiton puolella, kun otetaan huomioon pelkästään tulopuoli, hihkuu projektori Satu Nuokku-Karhiainen. -Vähänkö olen minä hyvä! Minun mielestäni Kunnan kannattaisi nyt perustaa eläkevirka minunlaiselleni säätäjälle.

Kohuttu vedenalainen oleilukylä nousi messualueen edustalle joitakin tunteja messualueen sulkemisen jälkeen, jolloin paikalle saatiin toinenkin kämppä. Niiden myyntiin messujen kohdeyleisölle, hyväuskoisille hölmöille, päästään, kunhan maalla olevat tontit on rakennettu ja myyty.

Kuivanmaan luukkujen myynti puolestaan on sujunut ihan sukkana. Seuraavaksi myyntiä saapuu vauhdittamaan arkipiispa Aapeli Kissala Lujan Uskon Kirkosta. Arkipiispa järjestää alueella jälkimessut ja siunaa paikan, koska se on tykkänään rakennettu aika pahalle maaperälle. Halutuimmat parakit sijaitsevat ikivanhan elämäntapaintiaanien hautausmaan päällä ja lopun teollisuusaluetta piinaa kyllästysaineiden paha karma. -Pahuuden merkit ovat huolestuttavan selvät, ja selvästi yltyneet tänä kesänä. Enää edes ruoho ei kuki Rupusaaren pientareilla, messuaa Kissala.

Nimityksiä kunnassa
Kunnankansleri Hannu I on saavuttanut korkeimman Rupukunnissa myönnettävän arvonimen. Kunnanmafian puolenviikonaattopalaverissa hänet palkittiin oleilumessujen ylenpalttisen onnistumisen johdosta suurvaraanin arvonimellä. Kunnan virallinen historia tuntee ainoastaan yhden henkilön, joka tätä ennen on saavuttanut suurvaraaniuden. Hän oli Kunnan pimeällä keskiajalla perustanut murrosikäinen hurri Juhana I. Hannu S. Kari jatkaakin nyt hovinsa pitämistä Juhana II:na.

Varavaraanin arvonmellä on sen sijaan Kunnassa palkittu useita henkilöitä, jotka merkittävällä tavolla ovat tehneet Kuntaa tunnetuksi, kuten Mick Jagger, Björn Borg ja Reino Old.

Viimehetkellä saamamme sähke
Kunnallismafian tiedotteen mukaan Satu Nuokku-Karhiainen on valittu Kunnan Oleilupäälliköksi.

Uppouusia kämppiä messuille

Kunta rakennuttaa oleilumessualueelle lisää hökkeleitä. Koska Kunnan haahoitusosaston messuille varaama alue on jo kulutettu moneen kertaan, uudet hökkelit rakennetaan vesialueelle. Uudet parakit rakennetaan pohjaan. -Kyseessä ovat maamme ensimmäiset vedenalaiset talot. Aiomme rakennututtaa myös vedenalaisia kerrostaloja, joiden kattosviitistä avautuu mainio rämenäköala, kertoo messuemäntä Satu Nuokku-Karhiainen.

Rupsoolaiset evakuoidaan

Rupusaaren alkuperäisväestö aiotaan evakuoida oleilumessujen ajaksi Tuhkaluodon sataman kentälle. Kunnallismafia on kaikessa hiljaisuudessa jo pystyttänyt satamakentälle aidatun alueen ja tuonut paikalle veneitä, joiden alla rupsoolaisten on määrä asua. Ratkaisuun on päädytty, kun huomattiin, että oleilumessuvieraille pitää järjestää maksullinen pysäköinti. Jahka rupsoolaiset on siirretty Tuhkaluodon kestitysleirille, Rupusaari kokonaisuudessaan asetetaan luksusluokan paikoitusmaksualueeksi.

-Messujen tuottotili on toistaiseksi lievästi alijäämäinen, ja jotta kunnantalous nyt saataisiin niinsanotusti irti pohjasta, niin tähän on tultu, mussuttaa partaansa kunnankansleri Hannu I. -Hienoa on kuitenkin että paikoituskiistassa onnistuttiin pääsemään tällaiseen kaikkia osapuolia hyödyttävään win-win-lopputulemaan.

Rupusaaren oleilumessujen herkku on omakotihuvila ferrobetonista

Rupusaaren oleilumessujen alkuun on enää mullin luikaus ja sen todella siis huomaa. Itku ja hammastenkiristys täyttää tienoon, sillä kämppien on oltava valmiina oleilumessuihin mennessä. Sen verran pitkällä rakennustyöt kuitenkin ovat, että verinen kilpailu messujen yleisönsuosikista on jo käynnistynyt. Cashimir Gyldenin Villa Luvatta herättää taatusti huomiota.

Ferrobetonista rakennettu hirsihuvila ja uimahalli on tehty itse omin käsin kiinalaista halpatyövoimaa säästämättä. Jopa tuhkakupit ja lainelauta on valettu ferrobetonista. -Betoni on ihan sikahelppo. Voin vaikka juoda keppanaa oikealla kädellä ja tehdä hommia vasemmalla. Betoni on lomailijan unelma, se on huoltovapaa, narahtaa urakoitsija Leka Hammar.

Ferrobetoni sopeutuu mainiosti rupsoolaiseen telakkaperinnemaisemaan. Gylden kertookin, että niin Messubunkkerin kuin Kunnallismafiankin väki oli alusta alkaen ihan silakkana tukemassa omakotihuvilan betonointia.

Ihan kiva tästä tulee juu
Ferrobetonihuvila on ensimmäinen laatuaan Hammarin uralla. Kunnan raksapäällikkönä toiminut Leka Hammar sai vuorotteluvapaata leipääntymistyöstään rakennushankkeen ajaksi. -Wincapitan avulla saimme järkättyä muikean rahoituksen tälle huvilalle, joten pitihän sitä kokeilla.

Hammarin urakka alkoi viime syksynä, jolloin hän osallistui Kunnan työttömienkierrätyskeskuksessa betoniraudoituksen pikakurssille. Lauma kiinalaisia kuutamotyöläisiä on ollut talven ajan auttamassa pystytysurakkaa. -Eihän siitä muuten olisi niin ketun mitään tullutkaan, naurahtaa Cashimir Gylden.

Gylden asuu parhaillaan Fakholmassa kesämökillään. Lain mukaan se on periaatteessa laitonta, mutta teollisuuspohatan perijänä ”Cash” Gyldenillä on riittänyt pätäkkää todistaa viranomaisille olevansa jatketulla kesälomalla jo toistakymmentä vuotta. Rupusaaren asunnosta ei tule hänelle oleiluasuntoa, sillä hän muuttaa asumaan sinne vakituisesti sen valmistuttua.

Jäteuuni saunankiukaana
Rämeen päälle rakentamisessa on omat haasteensa. Uimahallirakennuksen perusteissa on 42 tonnia ferrobetonia. Ilmastonmuutokseenkin on varauduttu. Rakennus on vesitiivis 30 jalan syvyyteen saakka.

Jokirannan saunaansa Gylden on ideoinut suurella pankkitilillä. Löylyhallissa on sekä puu- että sähkö- että jätteenpolttokiuas. Jälkimmäisin herättää messuvieraissa taatusti kunnioitusta. Ulkoa ladattavan yhden megawattitunnin kokoisen polttolaitoksen lämmittäminen kestää 3-4 vuorokautta. Siinäpä kiuas pitkäpinnaiselle!

-Kaikkea täytyy kokeilla kun hilloa riittää, myhäilee Cash Gylden ja kiistää olevansa löylyihminen ensinkään. -Ihan vaan näön vuoksi sauna rakennetaan, ja kun Kuntakin myönsi sen rakentamiseen 42 000 ekun perusparannusvustuksen, niin minun ei tarvitse tuhlata pytinkeihin yhtään perintörahojani.

Merihevosmiesten tietonurkka
Omakotihuvila Luvatta

*Kartano ja uimahalli on rakennettu 500 000 ekusta (summa kasvaa korkoa päivittäin).
*Saunan puukiukaan pesä kuuluu sytyttää sadan ekun seteleillä.
*Rakennusten kivijalkaan on upotettu ongelmajätetynnyreitä. Idea saatiin vastapäisestä satamasta.
*Rannalta rämeeseen luikastuminen on estetty ferrobetoniporsailla.
*Pari isoa luonnonkiveä on hiottu Cokemäen lekaharkkotehtaassa.
*Mökillä on oma uimaranta ja laituri peninkulman päässä Y-Terissä.

Öljyperinnetelakalle ehkä tilaus

Ternimilk Finland Oy lienee saanut ferrobetonitöitä koskevan tilauksen, joka antanee Mäntyluodon öljyperinnetelakalle töitä oleilumessuihin asti. Alkuviikosta ehkä sovittu työtilaus lienee yhtiön mittapuun mukaan suuri, koska telakalle jouduttaneen mahdollisesti palkkaamaan työntekijöitä firman vakituisen toimitusjohtajan ja toimistoapulaisen lisäksi. Kulmakunnan Kansan saamien nimettömien sähköpostien mukaan tilaaja on mitä luultavimmin koti- tai ulkomainen yhtiö tms. Ternimilk Finland Ltd:n toimitusjohtaja Cashimir Gylden kieltäytyy vastaamasta kauppaa koskeviin tekstiviesteihin millään tavalla.

Oleilumessualue rönsyilee pääkaupunkiseudulle

Urea virtaa, jaska tekee patoja ja jäähyhmä kilisee aaltojen mukana edestakaisin Rupusaaren ja messubunkkerin välillä. Ilmassa päällimmäisenä tuoksuvalla vanerilla on kuukausien ponnistelujen jälkeen onnistuttu peittämään saastuneen maaperän kyllästysaineiden lemu.

-Olin viime vuonna Hämylinnassa messuilla. Siellä kaupunki toi heti rakentajien käyttöön vasarat ja nauloja. Vettäkin saimme. Tänne tultaessa Kunnasta annettiin vain kompassi, viitattiin kintaalla, että ”30 km tuohon suuntaan”, vihjaisee raksamies Petri Puuha linja-autopysäkiltä, jonka oleilumessujen työläiset ovat omineet taukokopikseen.

-Parakit ovat kaikki rakenteilla rannassa, aivan kaikki, ja muutama ylimääräinenkin. Niiden eteen tulee suojamuuri. Jokaisessa kämpässä on jo lämmöt päällä, osassa jo pari seinääkin, tietää messujen joukkuekapteeni Satu Nuokku-Karhiainen.

Rakenteilla olevaa parakkialuetta rajaa pitkä, leveä suojamuuri, joka näkyy Saturnukseen asti. Witterinpustoksi nimettyä rajavyöhykettä rytmittävät roheat lasimurskesteet ja korkea ferrobetonimuuri. Witter Masa-Jards on sellotaiteilija, joka asui Rupusaaressa aina siihen asti kunnes oppi kävelemään.

Puiston nurmikaistaan tullaan kylvämään Round-Upia, ettei maahan mahdollisesti vielä jäänyt neekerikasvillisuus tunkisi ihmisten ilmoille. Witterinpuisto päättyy rannan ferrobetonoidulle torialueelle, joka on Rupusaaren livemusiikkiyhdistys RULMUa kunnioittaen nimitetty Rulmunpuistoksi, josta voi ihailla katamaraanitelakan historiasta kielivää rupurantaa.

Oleilumessualueen halutuimmat neliömetrit sijoittuvat jokisuiston ja hautausmaan väliin. Parakkialueessa paistaa arkitehtien rakkaus pihalla olemiseen ja saunomiseen. Useimmille tonteille nimittäin mahtuu vain sauna. Jokainen sauna on tosin talviasuttava. -Tarkoituksena on, että kaikki valmistuu messuihin mennessä. Voi olla, että viimeisinä päivinä tehdään vielä yötöitä.

Hylkeenpöntöt pääkaupunkiseudulle
Kelluvalle saunakylälle hankittu vanha hiilivoimalan alue rehottaa vielä niin luonnontilaisena kuin teollisuusalue vain voi. Maastomerkin, rapautuneen savupiipun ympäri on satamapoliisi kiertänyt muovinauhaa varoittamaan taivaalta satavista punatiilistä. -Savupiippu kunnostetaan oleilumessujen fallossymoliksi, Nuokku-Karhiainen tietää.

Siinä se jöpöttää niin terhakkaana.

Voimalan alueella pelättiin jouduttavan tekemään infernaalinen maamassojen vaihto, koska maaperään on imeytetty sinihappoa, pernaruttobakteereita ja Jere Karalahden huumekätkö.

”Hylkeenpöntöiksi” nimetty kelluvien saunojen osasto kuitenkin toteutetaan oleilumessujen etäpisteenä Hellsingissä. -Näin säästetään 1 480 ekua maamassojen sorkkimiskustannuksista, kertoo business controller Olavi Ivalo Kunnan haahoitusosastolta. -Saunat rakennetaan Kiinassa, koska Kunta rakennuttajana sai sieltä edullisimmat tarjoukset.

Merihevosmiesten tietonurkka
Oleilumessut

*Alueelle rakennetaan.
*Kaikki parakit on jo myyty moneen kertaan.
*Hanke maksaa kuntalaisen tämänvuotisesta verotaakasta vain naurettavat 32 ekua/nassu. Hyvää tulee, ja halvalla!

Valmiit peltielementit hoputtivat oleiluparakin pikavauhdilla harjakorkuteen

Villa Luvatta yllättää olemalla jo harjakorkeudessa Rupusaaren telakalla, vaikka työt pantiin alulle vasta eilen. Tahti on ripeää, sillä tavoitteen mukaan kesällä rantasaunassa tehdään sisätöitä. Ruosteenruskean parakin katolla paukkuva tukeva muovi saa jäädä paikoilleen, niin kiire tässä nyt on. Aivan hillitön on työn tahti.

-Kaikki näyttää tässä vaiheessa olevan kovin korkeaa ja suurta. Pihaan tuodaan myöhemmin lisää sepeliä peittämään saastunut maaperä, selvittää arkitehtitoimiston Bob Heebo.

Saunarakennuksen jääkaappi ja tuhkakuppi on jo asennettu paikoilleen. Seuraavaksi aletaan pystyttää seiniä. Pihapiirin muut pömpelit valmistuvat parakin ohessa vasemmalla kädellä. Mönkijätalli on vain suunnittelua vaille valmis ja vesirajaan jatkuva vesiskootterikatoskin erottuu jo pilkkeenä arkitehdin silmäkulmassa.
Parakki valmistuu ihan varmasti ajoissa
Arkitehtiopiskelija Heebo selittää parakin nopeaa rakentumista peltielementeillä. Seinät valmistettiin sähköpostiohjeiden mukaan Kiinassa. -Se nopeuttaa rakentamista ja näyttää samalta kuin paikan päällä rakennettu. Lisäksi se on aivan rutosti edullisempaa kuin rakentaminen pitkästä tavarasta paikan päällä. Paikallista työvoimaa säästyy.

Sisätilat näyttävät puolivalmiinakin ahtailta. -Olen purjehtija. Ajattelin taloa tehdessäni, että ”alea necesse est”. Rantasauna näyttää tosiaan kapyysilta, Heebo pohtii. -Irtioton arjesta pitää tuntua koko parakissa ja niin myös keittokomerossa. Ruuanlaiton pitää tuntua halvalta.

Rupusaaren ferrobetonihuvila.

Parakintekoa ei voi estää
Keitto- ja löylykomeron jakaa sähkölämmitteinen kiertoilmakiuas, joka jatkuu ulkona kesäkeittiönä. Murkinointitila tulee sisällä oven lähelle, jolloin ulkona paistetun sapuskan voi kantaa viileällä ilmalla suoraan tuulensuojaan. -Pidän itse ruutanoista, mutta ei niitä voi paistaa sisällä. Käry leviää koko asuntoon. Jos tekisin itselleni jalasmökin, keittiö olisi lähimmässä pitseriassa.

Kiinalaisten sepelimiesten lisäksi taloon ilmestyvät pian nokialaiset lvi-alan ammattimiehet, jotka ovat jo tehneet läpiviennit läheiseen vesistöön. -Tämä ekologinen ratkaisu perustuu vesistöjen luontaiseen itsepuhdistumismekanismiin, sanoo ympäristöjumala Ossi Kivireki Vesihallituksesta.

Sen jälkeen metrotaiteilija käy tutustumassa työmaahan tulevaa sisustussuunnitelmaa varten.

Kauppa käy vilkkaana
Oleilumessujen mahdollinen saaminen Rupusaareen on jo moninkertaistanut kylän liikevaihdon. Miljardiluokan kauppoja junailtiin jälleen vime torstaina Kunnan edustussaunassa hotelli Juhna Herjaajan kattosviitissä, kun Outokemia Ltd möi rakenteilla olevan Villa Luvattan omistusoikeudet Cashimir Gyldenille kädenpuristuksen hinnalla.

Seuraavassa osassa pääsemme tutustumaan rantaparakin ovenraameihin. Kerää koko mielenkiintoinen sarja ja voita kostea bussiristeily Rupusaareen.

Messuille nousee hyvä & halpa kämppä

Kulmakunnan Kansa aloittaa nyt ihqun sarjan Villa Luvattan rakentamista Rupusaaren oleilumessuilla. Kerää koko sarja ja voita rupukaijamerkki!

Arkitehtitoimisto Heebo & Kaiffarit tavoittelee rantaparakkiasunnossa kasariretrotunnelmaa. Arkitehtiopiskelija Bob Heebo kertoo vain tuunanneensa ja parannelleensa toimintoja tämän päivän oloihin. Kokonaisuuteen kuuluu viiden neliömetrin saunan lisäksi mönkijätalli, vesiskootterikatos ja mokkula. -Sauna kuvastaa sanana ikäänkuin arkea ja pyhää, päivää ja yötä, kesää ja talvea, hyvää ja pahaa, taivasta ja helvettiä, jangia ja jingiä, kaunotarta ja hirviötä, majakkaa ja perävaunua, sotaa ja rauhaa, elämää ja kuolemaa. On hyvä, että haahoitusosaston määräykset leikkaavat pallit pullistelupömpeleistä, Heebo sanoo.

-Parakin periaate on yksinkertainen. Vasemmalla nukutaan ja oikealla kukutaan. Räppänästä aukeaa huisi näköala rämeelle. Kaasukeittimen ja oleilunurkan tilanjakajaksi tulee avotakka, jonka muuri sijoitetaan ulos.

Sisäpiha aukeaa Siperiaan
Saunan patio aukeaa Kuntakeskuksen suuntaan, sillä sieltä tuulee Rupusaaressa kuulemma melko harvoin. Omat ja naapurin hökkelit suojaavat muilta suunnilta tulevilta hurrikaaneilta ja tornadoilta. -Idästä ei tuule mitään hyvää. Kun sieltä tuulee, on pakko mennä Tavernaan.

Kesäverannalla grillataan kyrsää, juodaan keppanaa ja seurataan silmä punaisena veneväylän tapahtumia. Sieltä pääsee reelingin yli pulahtamaan rämeveteen jos on pukeutunut avaruuspukuun, sillä jokivedessä mitattiin vielä viime torstaina korkeita arvoja Hota-virusta, Camppailu-bakteeria ja Giaro-punalevää. Veteen hyppääminen tosin on oleilumessualueella kielletty pohjaan upotettujen laivojen takia.

Villa Luvatta on sikäli huoleton, että kämpän pihassa ei esiinny Rupusaaren pahamaineisia neekerikasveja. Piha päällystetään asvaltilla.

Modernin parakin rakentamisessa pyritään laatuun ja alhaisiin kustannuksiin. Talon energiamuodoksi aiotaan valita ydinsähkö, mutta näön vuoksi talon katolle asennetaan aurinkopropelli. Aurinkolämmöllä voidaan ylläpitää ainakin kohtalaista rusketusta mätäkuun ajan. Rakennuskustannuksia saatiin vähennettyä neljänneksellä siten että taloon rakennetaan vain kolme seinää.

Ferrobetonia Kunnassa liki 500 vuotta tehnyt Outokemia Ltd esittelee parakissa osaamistaan. Lattia on tehty betonista ja seinät sekä katto aaltopellistä. Uutta käyttömuotoa edustavat ruosteenvärisiksi esipatinoidut julksivuelementit. Sisällä käytetään sinertäväksi käsiteltyä vaneria.

Outokemia Ltd ei rakenna Villa Luvattasta yhtiön edustustiloja, kuten kunnanmafia oli suunnitellut, vaan messujen jälkeen parakista järjestetään huutokauppa.

Villa Luvattan ihmetystä herättänyt nimi juontuu siitä tosiseikasta, että Kunnan uusittujen rakennusmääräysten mukaan oleilumessualueelle saa rakentaa ilman lupaa.

Taloja nousee jo Rupusaaren oleilumessualueelle, ihan tosi hei

Tonttien luvattoman huikean menekin johdosta kunnankansleri Hannu I on sanellut uuden markkinointistrategian. -Messualueelle saa rakentaa luvatta. Kuningasajatuksena on tehdä Rupusaaresta vapaakauppa-alue, jossa vallitsevat viidakon lait. Tämä strategia houkuttelee saareen vielä entistäkin enemmän äveriäitä luksussijoittajia. Muinaisen hautausmaan päälle on Villa Luvatta -nimistä laatikkoa rakennuttamassa toimitusjohtaja Cashimir Gylden. Naapurissa Uno D. Gylden pystytyttää Villa Zenyattaa ja toisella puolella Elizabeth Gylden Villa Mondattaa.

Kaikille tonteille rakennetaan
Muualla Rupusaaressa rakentaminen on niinikään alkanut vikkelästi. Perustukset on valettu yhdelle koirankopille, ja toiselle aiotaan mahdollisesti rakentaa täystiilinen savustuspönttö. Ensi viikolla asennetaan ensimmäinen pihalaatta kokonaisuuteen, josta mahdollisesti kehkeytyy pihapolku. Tavoite on saada kaikki rantasaunat harjaan kesään mennessä. Minkä vuoden, sitä ei toistaiseksi ole lyöty lukkoon.

Oleilumessut pidetään ensi kesäkuussa. Kaikki tontit rakennetaan.

Tontit rakennetaan kaikki
Kerrostalolomaosakkeiden kysyntä on ollut vilkkanta, joten niiden määrää lisättiin 500:lla. Kerrostaloihin tuli hakuajan jatkoajan lisäaikana kolme hakemusta, ja mahdollisuuksien rajoissa on, että kerrostaloista ensimmäinen valmistuu nippanappa messuavajaisten jälkeen.

Hökkelitonteilla rakentaminen alkaa lähikuukausina, ellei räntä yllätä, jolloin töiden aloittaminen siirtyy ensi kesään. Kaikille hökkelitonteille valmistuu talo. Yhden omakotihuvilan työt alkavat jo aivan lähiaikoina. Vapaiksi jäävät tontit, joita ei siis ole, hyödynnetään näillä näkymin messujen paikoitusalueena, jonne voidaan tuoda esimerkiksi siirrettäviä pieniä mökkejä, joitka on valmiiksi kalustettu istuimella ja ovessa sydämenmuotoinen tirkistelyaukko.

-Messujen onnistumisen kannalta tärkeintä on luja usko siihen, että nimenomaan oleskeluasuntoja on runsaasti tarjolla
, mielikuvamarkkinoija Satu Nuokku-Karhiainen arvioi.

Oleilumessut pidetään ensi kesäkuussa. Kaikki tontit rakennetaan.

Rakennetaan tontit kaikki
Messujen peruskorjauskohteena on suojeltu entinen Rupusaaren kylä. Osa kiinteistöistä saadaan kokonaan lanatuksi messujen alkuun mennessä. Osaa esitellään keskeneräisinä, jolloin voidaan tarjota messuvieraille tietojutskaa innoremppaamisesta. Kylillä pidetään lisäksi rakennuskulttuuritalo Epätoivon kanssa ryönäytöksiä.

Kunta möi Sahan Ganalista viime viikolla kelluvan mielikuvahuussin mielikuvayhtiölle. Yhtiön on tarkoitus listautua Islannin pörssiin ihan kohdakkoin.

Oleilumessut pidetään ensi kesäkuussa. Kaikki tontit rakennetaan.

Katamaraanista vedenalainen vetonaula

Kunnanmafialle painolastiksi käynyt katamaraani saatiin viimein irti Luotsinmäen ja Nokian ohijuoksutusten kyllästämistä kerrostumista Coke-Mac-joen pohjamudista, kun sinne pumpattiin kansanedustajaehdokkaitten vaalilupauksia. Menetelmä oli peräti niin tehokas, että kamaraani itse asiassa nousi lentoon, alkoi pullistella liitoksistaan ja lopulta räjähti kuin feenikslintu ikään. Räjähdys lennätti Katamaraanin jonnekin Syvärauman suuntaan.

Kyseenalainen vesialue on ns. Ketura-aluetta, eli mukana ylikansallisessa luomunsuojeluohjelmassa, huomauttaa kunnan liito-orava-asiamies Pertti Linkola. Alue on Itämeren delfiinien tärkeä oleskelualue, joka on toimenpidekiellossa, mikä on aiheuttanut närettä Hylkeen- & Merimetsonmetsästäjäin Keskusliitossa. Valtion Ympäristölupa-automaatti kuitenkin toteaa, että uponnut katamaraani toimii erinomaisena keinoriuttana nyt, kun ilmasto lämpenee ja koralliriutat leviävät Itämeren ravinteikkaisiin vesiin.

Luomunsuojelun uudet pasaatit
Uusistadilainen kekriyhtymä Sedukoski suoritti uppoamispaikalla tuoreeltaan aluevaltauksen. Johtaja Heikki Sedukoski aikoo upottaa hylyn luokse SRK-festivaalinsa (ns. Syvärauman Kinkerit).
-SRK:sta tulee maailman ensimmäinen vedenalainen poppisfestivaali. Sisään pääsee pärstäkertoimella ja omien pullojen kanssa. 20 metrin syvyydessä tarjoillaan pelkkiä pohjia, luonnehtii Heikki.

Kulmakunnan Kansan tiedustelupalvelun keräämien tietojen mukaan jotaja Sedukoski on sikarikas nousukas. Hän on mm. ostanut Turun ja Helsingin. Melkoisella varmuudella miehestä tiedetään, että hän ei ole naimisissa naisen kanssa. Lisäksi Rantaparlamentti tietää kertoa, että jokseenkin varman huhupuheen mukaan Heikki Sedukoski on kyllä epäilyttävän näköinen tyyppi.

Vesihallituksen ympäristöjumala Ossi Kivireki, miten on mahdollista että yksityinen henkilö omii yleishyödyttömäksi alueeksi säädettyä Ketura-aluetta? -Hä, onkos tämä jokin haastattelu vai? No, meillä nämä kontaktit ulkopuolisiin hoitaa aina lakimies.
Vesihallituksen lakimies Pär Saukko jatkaa: -Kyse on luomunsuojelun uudesta ”Merimetso”-ohjelmasta. Sen mukaan suojelun tulee olla taloudellisesti kannattavaa. Julkisen tahon omistamat Ketura-alueet omistaa viime kädessä Suomen kansa, joten kuka tahansa voi vallata näitä alueita, kunhan toimintaperiaatteissa mainitaan ”kestävä kulutus”.

Tutkittu juttu
Porin ammattiyliopistossa valmistuneen maisemaselvityksen mukaan pohjassa suoritettavat toimenpiteet eivät näy pinnalle. Näin ollen Kunnan haahoitusosastolla on vesialueiden kaavoittamisessa täysin vapaat kädet. Luontoselvityksen mukaan, joka valmistui parahiksi ennen katamaraanin upottamista, keinoriutalle on jo pysyvästi asettunut rikas eliöstö, kuten tappajamaneetteja ja petovesikirppuja.

Perinnerovio vappuna
Lähes kaikki todisteet Rupusaaren ennen niin rikkaasta merimieskulttuurista on saatu lakaistua penkin alle ennen oleilumessuja. Muudan toimenpide kuitenkin on vielä työn alla. Kunnankansleri Hannu I: -Katamaraanista kirjoitettiin aikoinaan turhan iso kuvakirja. Palkatut projektiorjat ovat pitkin kuluvaa vuotta haalineet irtokappaleita antikvariaateista ja verkkohuutokaupoista hävittämistä varten. Vetoan tässä yhteydessä myös kansalaisiin: mikäli kyseinen tekele löytyy kirjahyllystänne, tuokaa se laskiaisena Ruutihuoneenpuistoon. Siellä on tarkoitus elvyttää vanha laskiaisperinne, kirjarovio.

Katamaraani romutetaan taas

Hyvää iltaa. Ennen valtakunnanvaaleja puolueet kilvan lupasivat poistaa katamaraanin Rupusaaresta kuudessa kuukaudessa. Vaalien jälkeen asiasta oltiin pitkään ihan vain hissuksiin, mutta tällä viikolla kristillisdemokrattien abbedissa heitti ensimmäisen kiven. -Muuten, olen sitä mieltä että katamaraani on hävitettävä, totesi puheensa lopuksi nicepappi Öivi Räsänen-Räsänen.

Sosialidemokratit tukevat kristillisdemarien julkilausumaa. Kokomusdemokratit puolestaan ovat sitä mieltä että Rupusaaren telakkamonopoli vääristää kilpailua. -Emme kuitenkaan halua hävittää laivaa, vaan upottaa sen harrastuskohteeksi sukelluskerhollemme, pulputti cheersleader Jyrki Katamarainen. Keskustademokratit puolestaan eivät ota kantaa vaan sanovat ”jyrkkä ehkä”: -Minusta nyt pitäisi ihan vaan hissuksiin odottaa, että ilmastonmuutos hautaa koko Kunnan meren alle, kirjoittaa lokissaan pääkanisteri Matti Venhonen.

Kaupungin avovesialueet peitetään moreenilla
Yhdysvaltain presidentinvaalit vuonna 2001 voittanut & hävinnyt Ali G vetosi keskiviikkoiltaisessa puheessaan jotta ihmiskunta kävisi ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun. -Oi, ajatuksia herättävä puheenvuoro!, huudahtaa varakuningas Juhana II. -Ajattelin ensi kertaa 42 vuoteen – aiemmin olen vain toiminut kummempia ajattelematta, ja näissä piireissä sillä on pärjännyt ihan mainiosti. Nyt kuitenkin pani ajatuttamaan. Merenpinnannousuhan uhkaa Kuntaa! Päätinkin heti tarttua Alin haasteeseen. Kunta aikoo käydä taistoon kasvihuoneilmiötä vastaan soveltamalla alankomaalaista menetelmää (ns. Rottendam-tekniikka): ranta-alueita vallataan lisää pengertämällä merta. Hankkeen lippulaivana toimii Rupusaaren oleilumessualue, jonka pengertyöt alkoivat ennenkuin kaavasta ehdittiin valittaa.

-Samalla päästiin eroon kylän viimeisestä luonnontilaisesta rantakaistaleesta, joka sangen ikävästi katkaisi posturbaanin teollisuusmiljööympäristön, suitsuttaa arkitehtitoimisto Heebo & Kaiffareilta tilattu lausunto.

Ihan rutosti lisää työpaikkoja tulee nyt Rupusaareen kyllä
Saarelaisten suurena itkunaiheena on ollut kylän viimeisen työpaikan katoaminen katamaraanitelakan alasajon myötä. Oleilumessut tarjoavat nyt lääkkeen työnpuutokseen: messujen ajaksi organisaatioon palkataan tuhansittain väkeä catering-, controller- ja collateral damage -palveluihin. Päiväpalkkana on ilmainen pääsy vahvasti vartioidulle messualueelle sekä ruokaetuna mäyräkoirallinen pilsneriä per päivä, lupaa projektorikorpraali Satu Nuokku-Karhiainen.

Rupusaaren homeongelma

Aivan käsittämättömän henkilökohtaisen kettujahdin kohteeksi viime kuukausina joutunut kunnankansleri Hannu I on taas jälleen kerran uhan alla. Riippumattoman Tutkimuslaitoksen (RUTLA) maisterit ovat paikantaneet Hannun lippulaivalta, oleilumessualueelta, uhanalaisia sienilajeja. -Esiselvityksessä alueelta on löydetty useita sienilajeja, joita ei kasva maassamme missään muualla, mm. isojoukkotulokas, mustuvarupsakka ja siirtykääpä. Niiden lähin esiintymispaikka sijaitsee Uhanassa, Keski-Afrikassa, jokeltaa kasvistieteen kandinaatti Linnea Pohjonen. Sienet edustavat lajiryhmää, joka viihtyy nimenomaan teollisuustonttien saastuneilla maaperillä. -Luomunsuojelulain nojalla tällaiset alueet tulee rauhoittaa perinnemaisemina.

Mitäs nyt, kunnankansleri?

-Lain mukaan lajit tosiaan ovat rauhoitettuja, mutta maa niitten alla ei. Olemmekin siirtäneet alueen maaperän pois. Löytyneet sienet olemme kasanneet teollisuusalueen reunaan, josta omistaja voi noutaa ne pois viikon määräajan kuluessa.

Näiden muualta saapuneiden ns. neekerisienten myötä kylästä katoaa merkittävä osa luonnonhistoriaa. Kulmakunnan Kansa kysyi Kunnan liito-orava- & naturavastaava Pertti Linkolalta, että miten käy Rupusaaren luonnon? –Kirvesvartta, kuittaa Linkola.

Maistereitten viisasteluun kerta kaikkiaan & lopullisesti kyrsiintynyt Kunnallismafia aikoo sanoa irti painolastiksi käyneen RUTLAn vuokrasopimuksen. Kiinteistöt huutokaupataan ensi viikolla, minkä jälkeen ne on tarkoitus tuhota.

-Onhan se nyt selvää, ettei arvokasta edustustonttia voi pitää tyhjänpanttina. Niin kauan kuin maisterit sun muut hipit, nuo yhteiskuntamme selkärankaa nakertavat nälvikkäät, pitävät kommuuniann Rupusaaressa, niin aivan käsuttämättömät kassavirrat purjehtivat saaren ohi.

Mutta aikooko Kunta nyt lakkauttaa tuhkatkin Rupusaaren työpaikoista? –Työpaikoistahan tässä tässä juuri kyse nimenomaan on. Eivät tutkijat saareen mitään työpaikkoja tuo, hehän ovat vieneet ne työpaikat. Kun oleilumessualue saadaan laajennetuksi paikalle niin sinne muuttaa roppakaupalla uutta väestöä, jotka kiljuvat palveluita, ja sitä kautta työttömyys poistuu kuudessa kuukaudessa. Näkeehän tuon nyt sokea reettakin, eikä tähän järkeilyyn korkeakoulututkintoa tarvita, turskahtaa Hannu I.

Yhä lisää työpaikkoja Kuntaan koituu oleilumessualueen uimarannan ruoppauksesta. Uimarantaa syvennetään nykyisestä kymmenestä metristä kahteentoista.

-Ruoppaustyöhön on budjetoitu varaa kunnallisbonusten verran. Summalla on mahdollista palkata työhön joko 4,2 suomalaista tai 2007 kiinalaista. Tottamooses me valitsemme halpistyöläiset, koska näin Kunnan työllistävä vaikutus on huikeasti suurempi, tiedottaa raksapäällikkö Leka Hammar.

Katamaraani poltetaan

Maanantaisella loosipäivällisellä hotelli Juhna Herjaajan kattosviitissä Kunnallismafia päätti ottaa uudet aseet käyttöön sodassaan Rupusaaren katamaraania vastaan. –Aiomme polttaa aluksen. Kunnassa on pitkät perinteet polttamiselle. Kunta itsessään on ollut tapana polttaa kerran vuosisadassa, ja Rupusaaressa erityisesti on kunnostauduttu poltoissa viime vuosikymmeninä. Betoniteknikkomme mukaan katamaraanin rakentamisessa on käytetty Rupusaaren teollisuusalueen öljypitoista hiekkaa. Näin ollen laiva roihuaa kuin virolainen palavakivi, ilmoittaa salainen kokouspöytäkirja. Kokko on tarkoitus sytyttää heti kun viimeinen polttamisen tiellä oleva este, Kunnan luonnonsuojeluvirasto, on lakkautettu.

-Seuraavaksi aiomme polttaa kirkon.

Messuista piirustusnäyttely

Oleilumessuhanke etenee vakaasti kuin täi tervassa. Kunnallismafia julkistaa ensi torstaina messusuunnitelman kannet Nortamon patsaan edustalla. Julkistuspaikalla on kulttuurisymbolista arvoa tapahtuman vaatimalle arvolle.

Paikallisissa alakouluissa järjestetyn piirustuskilpailun tuloksista kootaan retrospeksi Kunnan nykytaiteen museoon. Näyttely lähtee myöhemmin laajalle kiertueelle kunnassa. Kesällä näyttely pystytetään luontomuseo Purkkiin ja syksyllä se on esillä messubunkkerin tuulikaapissa.

Kunnan mopo karkasi käsistä?

Kulmakunnan Kansan liikkeelle paneman huhun mukaan Kunnan mopo karkasi viime kesänä käsistä oleilumessun kohdalla. Huhun mukaan kunnankansleri Hannu I ajoi jorpakkoon ja menopeli romuttui täysin. –Perskules sentään! Otin kyllä syyt tuolloin niskoilleni suojellakseni ”perhettä”, mutta olen nyt tullut katumapäälle ja haluan rehellisesti tunnustaa, että syyllinen on kyllä Kunnan residentti Aura Voutilainen, uskoutuu Hannu.

Kunnan mopo.